Jurister

Fra sjø til land. Fra de dypeste havbunner til det ytterste verdensrommet. Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon. Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og samarbeide med kommuner, statlige organer og private aktører. Vår jobb er å gjøre det enkelt å samle, bearbeide og dele stedfestet informasjon.

 

Vi har 13 kontorsteder fra sør til nord, samt et jordobservatorium på 79 grader nord. Kartverket ble etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Norge.

 

Kartverket har ledig stilling for inntil to jurister

Juridisk tjeneste er tinglysingsmyndighet med ansvar for tinglysing i fast eiendom, og yter i tillegg juridisk bistand innenfor hele Kartverkets fagområde.

 

Kartverket har som målsetning å være en pådriver for økt bruk og deling av kart- og eiendomsinformasjon. Kartverket utvikler og driver derfor en rekke digitale prosesser og tjenester som effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med interne og eksterne brukere.


For å kunne bidra til denne strategisk viktige utviklingen, har Juridisk tjeneste behov for å styrke avdelingens kapasitet.  Vi ser spesielt etter deg som har erfaring fra eller interesse for problemstillinger som oppstår i grenselandet mellom jus og teknologi. Til en av stillingene kan det bli behov for sikkerhetsklarering.


Avdelingen består for tiden av 18 jurister og en sekretær. 


Arbeidsoppgaver

 • Juridisk rådgivning innenfor alle Kartverkets fagområder, herunder rådgivning knyttet til utvikling og forvaltning av digitale produkter og tjenester

 • Hovedtyngden av arbeidsoppgavene i avdelingen er knyttet til tinglysing, matrikkel, tingsrett/fast eiendom, dokumentavgift, konsesjon og generell forvaltningsrett

 • Det vil kunne bli stor variasjon i oppgavene som tillegges stillingen, fra konkret saksbehandling knyttet til tinglysing, deltakelse i prosjekter, utredninger, regelverksutvikling og arbeid for å understøtte Kartverket både i linje- og produktorganisasjon.

 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha master i rettsvitenskap/Cand.Jur

 • Du må ha meget gode norskkunnskaper, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Det er ønskelig at du har:

 • Interesse for offentlig forvaltning i grenselandet mellom jus og teknologi

 • Interesse for tingsrett

 • Interesse for utrednings-, lov- og forskriftsarbeid

 

Personlige egenskaper

 • Du må være analytisk og strukturert

 • Du må trives med å jobbe med flere problemstillinger samtidig

 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, lyst og evne til å samarbeide på tvers av fagområder

 • Du må evne å arbeide selvstendig, samt balansere effektivitet og grundighet

 • Du må være omstillingsdyktig og trives i endringsprosesser

 

Vi ønsker oss inntil to jurister som kan utfordre og styrke vår eksisterende kompetanse. Vi ser etter deg som kan identifisere deg med kjerneverdiene våre; åpen, inkluderende, engasjert, pålitelig og kompetent.

 

Hvorfor skal du velge oss?

Høres det meningsfylt ut å jobbe et sted med et inspirerende og nyttig samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi tilbyr mulighet til å jobbe innenfor spennende fagfelt i en innovativ organisasjon som høster stor tillit i befolkningen. Hos oss får du jobbe med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer fra ulike fagområder.


Som ansatt i Kartverket får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid. Det innebærer fleksitid, betalt overtid, sommertid, og mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse, som tilbyr en av Norges beste pensjonsordninger, følger også med.

 

Vi vet at mange ønsker fleksibilitet i arbeidshverdagen med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for.

 

Du blir ansatt som rådgiver (SKO 1434) / seniorrådgiver (SKO 1364), fra kr 540 000 – 750 000,- avhengig av kvalifikasjonene dine.

 

Ta gjerne kontakt med juridisk direktør Kristin Bjerkestrand Eid for nærmere informasjon om stillingene, tlf 416 24 333. 

Vi gleder oss til å motta søknaden din!

 

Om oss
Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, der vi gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi trenger medarbeidere med ulik erfaring, bakgrunn, kompetanse og kvalifikasjoner for å løse samfunnsoppdraget vårt. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av redusert funksjonsevne, innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

 

For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette her på http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Regelverket stiller krav til både virksomheter og søkere når det gjelder positiv særbehandling ved jobbsøk i staten.

 

Les mer om Kartverket på vår hjemmeside: www.kartverket.no

 

Arbeidsområde:  Juss
Heltid/deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
Sted: 

Hønefoss, NO, 3511

Søknadsfrist:  27.11.2023