Vil du sette retning for en av de viktigste digitale virksomhetene i Norge?

Fra sjø til land. Fra de dypeste havbunner til det ytterste verdensrommet. Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjon. Vår oppgave er å bygge og vedlikeholde nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og samarbeide med kommuner, statlige organer og private aktører. Vår jobb er å gjøre det enkelt å samle, bearbeide og dele stedfestet informasjon.

 

Vi har 13 kontorsteder fra sør til nord, samt et jordobservatorium på 79 grader nord. Kartverket ble etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Norge.

 

30 milliarder kroner i årlig samfunnsnytte - utløst av Kartverkets data og løsninger. Kartverkets tjenester er sentrale innenfor områder som sikkerhet og beredskap, klima, miljø og naturforvaltning, kommunal forvaltning og distriktsutvikling, trygg og effektiv samferdsel samt næringsutvikling og innovasjon. Vil du ha en ledende rolle i å drifte, forvalte og utvikle dette videre?

 

Kartverket har en portefølje med løsninger som forvalter høyde- og dybdedata, flybilder, stedsnavn, eiendomsdata, detaljerte kartdata og landsdekkende sjø- og landkart. I tillegg leverer vi Norges delingsplattform for geodata (Geonorge.no) som formidler data til en rekke tjenester hos kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, offentlige etater og private virksomheter.

 

Ønsker du å bidra til å øke hastigheten på vår digitale transformasjon?

Vi søker en strategisk direktør for digitalisering og IT, som kan bidra til å realisere ambisjonene for nasjonal geografisk infrastruktur.

 

Du må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver, der solid samfunns- og rolleforståelse, og evne til å lede endrings- og utviklingsprosesser er sentralt for å lykkes. Du får ansvaret for teknologi og IT i Kartverket. Dette inkluderer arkitektur, utvikling, drift og sikkerhet - for hele porteføljen av løsninger, plattformer og tjenesteleveranser. Dette er en rolle som vil ha avgjørende betydning for hvordan Kartverket og det offentlige Norge skal realisere endringer gjennom digitalisering. Du må ønske å jobbe tett med fagmiljøene og divisjonene, ha god forretningsforståelse og evne til kommunikasjon og samhandling.

 

IT i Kartverket
IT har rundt 130 høyt kompetente ansatte. Brukerne vår omfatter både offentlige etater, private virksomheter og privatpersoner. Vi er i kontinuerlig endring, både når det gjelder organisering og bruk av teknologi. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning på masternivå. Bred og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.   
 • Erfaring fra digitale plattformer og teknologiutvikling av digitale tjenester 
 • God innsikt i fremvoksende teknologier og de muligheter disse gir for innovasjon, digitalisering og ny forretningsutvikling
 • Bred ledererfaring med dokumenterbare resultater, fortrinnsvis innenfor en kompleks virksomhet
 • Erfaring i rollen som forretningsrådgiver for toppledelsen
 • Erfaring fra endringsprosesser der bruk av moderne teknologi, innovasjon og digitalisering har vært sentralt
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til offentlig forvaltning vil bli vektlagt

 

Stillingen vil rapportere til kartverkssjefen og inngå i toppledergruppen. Stillingen krever sikkerhetsklarering HEMMELIG. 


Personlige egenskaper:

 • Du er strategisk, ser helheten og omsetter dette i prioriterte mål og oppgaver som er lett å forstå
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å samarbeide på tvers av ulike enheter
 • Du skaper resultater med lederstilen din, som er motiverende, inkluderende og utviklingsorientert
 • Du er en relasjonsbygger


Vi tilbyr: 

 • En utfordrende og fremtidsrettet stilling i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag 
 • Arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Hovedkontor på Hønefoss – en time fra Oslo – gode bo- og oppvekstforhold og flotte naturområder
 • Stillingen lønnes som direktør, kode 1062, etter avtale
 • God pensjonsordning og gunstig lån gjennom Statens pensjonskasse 

 


Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søkere og interessenter kan ta fortrolig kontakt med vår rekrutteringsrådgiver ved Bjørn-Olav Høksnes, tlf. 952 29 577, eller Jostein Hjellegjerde, tlf.911 21 217, i ISCO Group. 
 

Vi ser frem til å motta søknaden din.
 

 

Om oss
Vi ønsker å være en inkluderende arbeidsplass, der vi gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi trenger medarbeidere med ulik erfaring, bakgrunn, kompetanse og kvalifikasjoner for å løse samfunnsoppdraget vårt. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av redusert funksjonsevne, innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

 

For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om dette her på http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Regelverket stiller krav til både virksomheter og søkere når det gjelder positiv særbehandling ved jobbsøk i staten.

 

Les mer om Kartverket på vår hjemmeside: www.kartverket.no

 

Arbeidsområde:  Ledelse
Heltid/deltid:  Heltid
Stillingstype:  Fast
Sted: 

Hønefoss, NO, 3511

Søknadsfrist:  18.03.2024